Älykästä jätehuoltoa

Jätteiden kierrätys on älykästä

hanki älykäs jäteastia nyt

kotitalouksille, taloyhtiöille ja yrityksille

Kierrätys ja oikea-aikainen tyhjennys on nyt helppoa

Wastebook tuo oikea-aikaisen jäteastian tyhjennyksen osaksi jokaisen suomalaisen elämää. Alustan kautta jätteiden tuottajat voivat laskea kierrätysasteensa ja valita kierrätettävät jätelajit

Wastebook on maailmanlaajuisesti uniikki palvelu, joka perustuu helppokäyttöiseen pilvipalveluun sekä applikaatioon. Pilvipalvelu yhdistää jätteiden tuottajat ja jätehuoltoyritykset, jonka kautta voit tyhjentää jäteastiasi oikea-aikaisesti.Voit valita myös pelkän siirtolavan puutarhajätettä varten.

Wastebook

Kenelle se sopii

Kotitalouksille

Haluatko aloittaa biojätteen tai muovin kierrätyksen?

Taloyhtiöille

Haluatko että jäteastiat tyhjennetään oikea-aikaisesti?

Yrityksille

Wastebookin ansiosta yrityksessänne ei enää käytetä aikaa jäteyhtiöille soitteluun!

Wastebook

Ja näin se toimii

1

Täytä tietosi jätelaskuriin

Täytätkö jäteastiaa yksin vai yhtiön kanssa?

2

Tee tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö menee automaattisesti palvelussa mukana oleville jätehuoltoyrityksille.

3

Hyväksy tarjous

Saat tarjoukset sähköpostiisi sekä Wastebookin järjestelmään. Tee sopimus suoraan jätehuoltoyhtiön kanssa, lataa smart waste bin – sovellus aloita käyttö.

Wastebook

yritys, tilaa vaihtolavan tyhjennys oikea-aikaisesti?

Wastebookilla voit helposti hankkia jäte- eli vaihtolavan tai sakokaivon tyhjennyksen

Vaihtolavaa tarvitaan aina ajoittain, esimerkiksi remontti- tai puutarhajätteelle, ja sakokaivoja täytyy tyhjentää säännöllisesti. Saat Wastebookin avulla vaihtolavan helposti käyttöösi haluamanasi ajankohtana. Sakokaivosi tyhjennys järjestyy myös yhtä helposti joko älyanturin tai applikaation avulla.  

Wastebook

Paranna kierrätysastettasi ja vähennä päästöjäsi – helposti

Uudistetun jätedirektiivin mukaiset tavoitteet yhdyskuntajätteen kierrätysasteelle ovat 50 % vuonna 2020, 55 % vuonna 2025, 60 % vuonna 2030 ja 65 % vuonna 2035.

Kierrätystason lisäys kotitalouksissa vaatii myös jätehuollon uudelleenjärjestelyä.. Wastebook tehostaa jätehuoltoa, eikä jatkossa ole enää tarpeen etsiä alueen toimijoita tai niiden yhteystietoja manuaalisesti. Tarjouspyyntö lähtetetään Wastebookin kautta kaikille mukana oleville yrityksille. Wastebook auttaa sinua myös valitsemaan, mitkä jakeet haluat kierrättää.

Kierrätysasteen nosto on siis nyt yksinkertaisempaa kuin koskaan!

Aloita nyt

Wastebookiin liittyminen kannattaa!

Lasket kierrätysasteesi helposti

Näet, miten eri jätejakeet vaikuttavat kierrätysasteeseen

Opit kierrättämisestä ja voit pienentää omaa hiilijalanjälkeäsi

Saat tarjouksen alueesi jätehuoltoyritykseltä, jolla älyastiapalvelu on käytössä

Teet tarjouspyynnön ja tarjousten käsittelyn mukavasti ja nopeasti missä haluat

Kierrätystason laskuri

Kokeile Wastebookin laskurilla, paljonko lajittelu parantaa kierrätysastettasi!

Asiantuntijoiltamme

Mitä kierrätysasteen nosto merkitsee yhteiskunnalle?

Wastebookin taustana on, että ihmiskunta ei pysty käyttämään loputtomasti neitseellisiä luonnonvaroja, vaan tarvitaan viisaampaa resurssien käyttöä ja siirtymistä pois lineaarisesta mallista. Ylikulutus, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Arvioiden mukaan maailman väestö käyttää vuosittain yli 90 biljoonaa tonnia luonnonvaroja, joista vain noin 8 % käytetään uudelleen. Tilanne on kestämätön sekä luonnonvarojen että ilmaston kannalta.

Wastebookin arvoihin kuuluvat kiertotalouden edistäminen ja sitä kautta yhteiskunnan ilmastovaikutusten pienentäminen. Ympäristöministeriön rahoittamassa ja Itä-Uudenmaan jätehuoltoyhtiöiden toteuttamassa hankkeessa todettiin, että jätteiden lajittelun ja monilokerokeräyksen ilmastovaikutus on jopa kolme kertaa pienempi kuin perinteisellä jätekeräyksellä. Lisätietoa https://www.rosknroll.fi/assets/Yhtiosivut/ML-2-Loppuraportti.pdf.

Jätelain uudistus tuo muutoksia kuntien jätehuoltoon 1.1.2021 alkaen, jolloin mm. biojätteen ja muovin erilliskeräily tulee tarjota kaikille kuntalaisille. Myös yhdyskuntajätteen kierrätysasteelle on asetettu uusi tavoitetaso. Suomen valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 tavoittelee mm. jätteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen nostoa sekä niiden kautta uutta liiketoimintaa. Lisätietoa jätesuunnitelmasta https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Jatteet/Valtakunnallinen_jatesuunnitelma.

Wastebook tavoittelee koko yhteiskunnan läpi jätteiden kierrätyksen ja etenkin sen tuoman lisäarvon maksimointia. Jätteiden kierrätyksen maksimointia tavoitellaan tuomalla kotitaloudet ja pienet yritykset osaksi kiertotalouden ja jätteiden ekosysteemiä. Tämä tapahtuu yhdistämällä kaikenkokoiset toimijat digitaalisen helppokäyttöisen alustan avulla. Jätteiden tuoman lisäarvon maksimointi on mahdollista kun alustalle tuodaan mukaan jätehuollon yritykset ja jätteiden hyödyntäjät, jotka voivat käyttää alustaa raaka-ainepörssinä.

Kiertotalouden tuominen osaksi jokaisen ihmisen arkipäivää on eräs yhteiskuntien merkittävä haaste. Kotitalouksissa ja esim. pienissä palveluyrityksissä kiertotalous terminä voidaan kokea etäiseksi. Wastebook haluaa tarjota matalan kynnyksen keinon aloittaa kierrätys.

Wastebook on ollut syyskuusta 2019 alkaen Iin kunnan ja lokakuusta 2019 Oulun ja Kempeleen asukkaiden käytössä. Tavoittelemme toiminnan laajentamista ympäri Suomen lähikuukausien aikana.

Wastebook

Ajankohtaista

3 weeks ago

Wastebook Oy
Oikein mitoitetut ja älykkäät astiat tekevät myös omakotitaloasukkaille selvää säästöä. Yleensä astiat täyttyvät melko epätasaisesti ja säännöllinen tyhjennysrytmi tuo epätehokkuutta. Säännöllinen rytmi aiheuttaa sen, että 20% astioista tyhjennetään lähes tyhjinä ja 10% astioista on ylitäytetty. Keskimääräinen täyttöaste on yleensä 52%. Tutkimusten perusteella oikea-aikaisella tyhjennyksellä ja oikealla lajittelulla voi säästää 50-60% tyhjennysmäärissä. Jokainen voi laskea tästä helposti astioiden tyhjennyksistä syntyvän säästön. Oikea-aikainen tyhjennys on toteutettu älykkäästi, yhdistämällä äppi, pilvipalvelu ja tyhjennyspyyntö suoraan ajonohjausjärjestelmään oikealle, optimoidulle ajoreitille. Hox!, Yrittäjät ja kuntapäättäjät! Jos asia kiinnostaa, niin ottakaapa yhteyttä. Tehdään jätehuollosta kerralla älykkäämpi ja tehokkaampi.. #SmartWaste #smartwastebin #SmartCities ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Wastebook Oy
Smart news from Oulu! Kuluvan vuoden aikana yhä useampi taloyhtiö on siirtynyt älykkääseen jätehuoltoon, jossa jäteastioiden täyttöasteita seurataan ja tyhjennykset suoritetaan oikea-aikaisesti. Viimeisimmän MACON OY :n tekemän markkinaselvityksen(*) perusteella 40% Oulun talousalueen asunto-osakeyhtiöistä on siirtynyt Hauru Smart -verkkoon. Yksittäisten taloyhtiöiden lisäksi Hauru Smartin ovat ottaneet käyttöönsä mm. Osnakodit, Asuntosäätiö sekä Riihi säätiö.* ) lähde: vainu tietokanta #oulu #waste #sensors #SmartCities #wastemanagement Mikko Hauru #haurusmart #MarketOutlook Kiertotalouskeskus - Circular Economy Centre Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy - Finnish Packaging Recycling RINKI Ltd ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 months ago

Wastebook Oy
Enevon epäonnistuttua maailmanvalloituksessa on älykkään jätehuollon ja älykkäiden jäteastioiden markkinoilla uusi järjestys. Uusia yrityksiä tulee markkinoille nyt paljon ja älykkäiden jäteastioiden markkinoiden odotetaan kasvavan kolminumeroisilla luvuilla. Tällä hetkellä Euroopan johtava anturi- ja järjestelmävalmistaja on 2017 perustettu Senseneo. Senseneo on saanut Euroopan innovaatiorahastosta tukea tuotekehitykseensä yli 4 miljoonaa euroa ja järjestänyt kaksi reilun miljoonan euron rahoituskierrosta. Yritys on tuplannut liikevaihdonsa vuodessa neljästä miljoonasta eurosta kahdeksaan miljoonaan euroon. Yrityksen valuaatioksi on merkitty viime vuoden arvion perusteella noin 20 miljoonaa euroa. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä 44 henkilöä. Suomalainen Wastebook Oy ei ole saanut vielä EU / BF innovaatiotukea ja sitä on kehitetty omalla rahoituksella. Wastebook Oy:n tämän vuoden liikevaihdoksi on ennustettu noin 2.7 miljoonaa euroa. Wastebook Oy:n käyttämä teknologia on huomattavasti kehittyneempi kuin kilpailijansa Senseneon ja siinä mielessä markkinanäkymät ovat valoisat. #SmartCities ... See MoreSee Less
View on Facebook

Wastebook

Toimimme tällä hetkellä oulun alueella

Smart Waste Bin sovellus on käytössä Oulun alueella ja siitä vastaa Haurun Jäteauto Oy

Teknologiantie 18, 90590 Oulu

info(a)wastebook.fi

Y-tunnus 2990778-1

Jätehuoltoyritys