Tyhjennyskerrat maksavat eniten jätehuollossa. Polttoainetta kuluu eniten juuri pysähdyksessä ja lähdössä, ja pysähdykset voivat pidentää reittiä, jos kohteet ovat kaukana toisistaan. Sinun ei tarvitse uskoa pelkkiä sanoja, laskimme esimerkin kautta numerot.  

 

Kustannukset per tyhjennyskohde

Tässä esimerkissä oletamme, että alla on kahden jätejakeen lokeropakkaava dieselauto. Se ajaa reittiä, jonka pituus on 100 km, ja jonka varrella on 100 pysähdystä ja kaksisataa jäteastiaa. Seuraavaksi edessä on kohde, jossa auto tyhjentää kaksi renkailla kulkevaa jäteastiaa. Lasketaan kulut polttoaineen, kuljettajan palkan ja auton suhteen. 

 

1. Polttoaine 

Kaupunkiajossa tavallinen dieselauto kuluttaa keskimäärin 126 litraa per 100 kilometriä, siis 1,26 litraa per kilometri. Pysähdyksessä ja lähdössä kulutus on tätäkin suurempi. Arviomme sen olevan 1,5 litraa per kilometri.  

Ajoreitiltä poikkeaminen kohteeseen ja takaisin reitille pääseminen vievät esimerkissämme kolme minuuttia. Matkana se on 400 metriä, kun esimerkkiautomme ajaa 8 km/h*. Sillä matkalla polttoainetta kuluu 0,6 litraa. 

Jos esimerkin jäteauton tankki täytetään hintaan 1,9 euroa per litra, maksaa tyhjennyskohteessa käynti polttoaineen osalta 1,1 euroa. 

 

2. Kuljettajan palkka 

Esimerkin jäteauto on päässyt kohteeseen, ja kuljettaja tyhjentää kohteen kaksi jäteastiaa. Yhden renkailla kulkevan astian tyhjennykseen kuluu keskimäärin kaksi minuuttia, kahteen neljä minuuttia. 

Jos kuskin palkkakuluihin menee 30 euroa per tunti, jää yhdelle työminuutille hintaa 50 senttiä. Koska jäteastoiden tyhjennykseen menee 4 minuuttia, ja kohteeseen ja sieltä pois ajamiseen 3 minuuttia, kohteessa vietetään yhteensä seitsemän minuuttia. Kuskin palkkana se tarkoittaa 3,5 euroa. 

 

3. Jäteauto ja sen huolto 

Esimerkkimme jäteauto on ostettu muutaman vuoden vanhana mallina 210 000:lla eurolla**, ja sillä on käyttöikää 7 vuotta. Autolla ajetaan vuodessa 30 000 kilometriä*. Seitsemän vuoden aikana jäteautolla kuljetaan yhteensä 210 000 kilometriä. Auton kilometrihinta on siis 0,71 euroa. 

Auton huoltoon kuluu arviolta 12500 euroa vuodessa. (öljynvaihdot 200e***, vuosihuolto ja muut huollot 10 500e***, renkaat 1800e***) Per kilometri huolloista tulee 0,41 euroa. 

Jäteauton ja sen huollon kustannukset ovat yhteensä 1,13 euroa per kilometri. 400 metrille hinta on 45 senttiä.  

“Käynti yhdessä kohteessa maksaa jätehuoltoyritykselle noin 4,6 euroa.”

 

Jätehuollon kustannukset per tyhjennyskohde, kun otetaan huomioon kuljettajan palkka, polttoaineen kulutus ja auton huolto.

 

Yhteensä käynti kohteessa maksaa jätehuoltoyritykselle noin 4,6 euroa. Jos kohteessa tyhjennetään syväkeräysastioita, käynti maksaa enemmän. Esimerkin reitillä on 100 tyhjennyskohdetta, joissa on keskimäärin kaksi jäteastiaa, joten tyhjennysten hinta tälle reitille on 460e. 

Toisessa artikkelissa laskimme jäteauton kuljetuksen olevan tyhjennysten kanssa noin 6,5 e per kilometri, 100 km reitillä 650e. Tyhjennykset ovat laskelmamme perusteella merkittävä osa jätehuollon kustannuksia. 

 

Jätehuollon kustannukset per reittikilometri, kun käytetään esimerkkinä 100 km reittiä, jossa on 100 tyhjennyskohdettä. Tyhjennysten osuus kokonaishinnasta on suuri.

 

“Wastebookin pinnanmittausanturilla jätehuoltoyhtiö voi seurata astian täyttöastetta, ja poiketa reitiltä kohteeseen vain silloin, kun se on tarpeen.”

 

Tyhjennysvälien optimointi

Mutta entä jos jäteauto hakee astioita, joista osa ei ole vielä täynnä? Silloinhan 4,6 euroa on kulunut turhaan  sekä asiakkaalta että jätehuollon näkökulmasta. Ratkaisuja onneksi on. Esimerkiksi Wastebookin Jaete-pinnanmittausanturilla jätehuoltoyhtiö saa reaaliaikaista tietoa jäteastioiden täyttöasteesta. Tiedon perusteella jäteauton kuljettaja voi poiketa kohteeseen vain silloin, kun astia on tiedettävästi täynnä. 

Esimerkkejä löytyy maailmaltakin. Tanskalaisen Wastehero tarjoaa jätehuollon yrityksille sekä astioiden täyttöastetietoja, että algoritmejä, joilla yritykset voivat optimoida reittejään. Tietojen avulla tanskalainen jätehuoltoyhtiö Kredsløb keräsi reiteiltään vain vähintään 90% täyttöasteella olevat jäteastiat. Krebsløb pystyi vähentämään tyhjennyskertoja 50%, ja säästämään vuodessa 8,3 miljoonaa Tanskan kruunua (1,12 miljoonaa euroa)****. Ei ihan vähän. 

 

*Diffo Solutions, Timo Pernu

**Jäteauton hinta 

***Laskelmat perustuvat Etäisyyden vaikutus jätteiden keräyskaluston valintaan -opinnäytetyöhön 

****Lue lisää Wasteheron esimerkistä