Käyttöehdot

1. Palvelun käyttäminen

Palvelua ei voi käyttää hyväksymättä näitä ehtoja. Hyväksynnän voi peruuttaa ainoastaan lopettamalla palvelun käytön.

2. Wastebook Oy:n tarjoama palvelu

Wastebook Oy vastaa siitä, että tarjoaa käyttäjälle sovelluksen, jolla hän voi tarkkailla omasta jäteastiastaan kerättäviä tietoja sekä tilata tarvittaessa astian tyhjennyksen, jos asiakas on sopinut tästä palvelusta jätehuollon palveluntarjoajan kanssa. Wastebook ei osallistu asiakkaan ja jätehuoltoyhtiön väliseen palvelusopimukseen millään tavalla. Käyttääkseen palvelua asiakkaan on hyväksyttävä erillinen tietosuojaseloste, jotta palvelun tarjoamiseksi tarvittavia tietoja voidaan käsitellä.

Koska Wastebook Oy ainoastaan välittää tietoa jäteastian tilanteesta, Wastebook Oy ei vastaa millään tavalla astian tyhjennyksestä. Wastebook Oy ei vastaa, että palvelu toimii yli 90 % ajasta. Wastebook Oy ei vastaa palvelun toimimattomuuden aiheuttamista vahingoista, vaan asiakas on itse velvollinen olemaan selvillä jäteastiansa tilanteesta eikä voi luottaa pelkästään Wastebook Oy:n tuottamaan dataan.

3. Asiakkaan vastuut

Asiakas vastaa siitä, että hänen syöttämänsä tiedot ovat oikeita. Wastebook ei vastaa millään tavalla asiakkaan jäteastian tyhjentämisestä, vaan tämä on asiakkaan ja jätehuoltoyhtiön välinen asia.

4. Immateriaalioikeudet

Wastebook Oy omistaa kaikki palvelun immateriaalioikeudet. Asiakas ei saa oikeuksia mihinkään osaan Wastebookin immateriaalioikeuksia.