2021 voimaan astui jätelain uudistus, joka pakottaa biojätteen erilleen sekajätteestä. Biojätteen erilliskeräys otetaan käyttöön alle viiden asunnon kiinteistöissä ja omakotitaloissa viimeistään heinäkuussa 2024, ja yli viiden asunnon kiinteistöissä muutos on jo voimassa.  

Koska biojäte ei enää ainakaan teoriassa mätäne sekajätteessä, on sekajätteen tyhjennysväliä mahdollista pidentää. Ennen jätelain uudistusta sekajäteastia tyhjennettiin vähintään neljän viikon välein, mutta nyt astian tyhjennysväliä on mahdollista pidentää jopa 16 viikkoon. 

Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen kannattaa, mikäli jätesopimuksen hinnoittelu perustuu tyhjennyskertoihin eikä esim. kuukausipalveluun. Miten paljon tyhjennysväliä sitten on mahdollista pidentää missäkin? Nyrkkisääntöjä ei ole, vaan tyhjennysvälit kannattaa aina tarkistaa oman kunnan jätehuoltomääräyksistä. Saadaksemme jotain osviittaa, kävimme läpi Suomen suurimpien kuntien (ja samalla niiden ympäryskuntien) jätehuoltomääräykset. Alla pisimmät mahdolliset tyhjennysvälit jätejae kerrallaan. 

Jäteastian tyhjennysväliä kannattaa muuttaa, jos astiassa on ylitäyttöä, kuten kuvan pahviastiassa.

 

 

Sekajäte: 4-12 vko 

 

Helsinki, Espoo, Vantaa

 • 16 vko
 • 4 vko, jos biojätettä ei kerätä tai kompostoida *

Tampere

 • 8 vko, jos biojäte kerätään tai kompostoidaan 

Oulu

 • 2 vko kesällä (1.5.–30.8.), 4 vko talvella (1.9.–30.4.), jos sisältää biojätettä*
 • 4 vko kesällä (1.5.–30.8.), 8 vko talvella (1.9.–30.4.). jos kerätään syväkeräysastiaan tai jäähdytetään
 • 12 vko, jos biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan

Turku

 • 12 vko
 • 4 vko, jos biojätettä ei kerätä tai kompostoida * 

Jyväskylä

 • 4 vko
 • vapaa-ajan kiinteistöillä 8 vko

 

“Sekajätteen tyhjennysvälin voi joillain paikkakunnilla pidentää 12 viikkoon, kolme kertaa pidemmäksi kuin aikaisemmin on ollut mahdollista”  

 

Biojäte: 1-8 vko 

 

Helsinki, Espoo, Vantaa

 • 2 vko
 • 4 vko, jos kerätään syväkeräysastiaan, tuulettuvaan astiaan tai pakkaavaan astiaan 

Tampere

 • kesäkaudella (touko-syyskuu) 2 vko
 • talvikaudella (loka-huhtikuu)  4 vko
 • syväkeräysastiassa 4 vko 

Oulu

 • 2 vko kesällä (1.5.–30.8.), ja 4 vko talvella (1.9.–30.4.),
 • syväkeräysastiassa 4 vko kesällä (1.5.–30.8.), 8 vko talvella (1.9.–30.4.) 

Turku

 • 2 vko
 • talvikautena (viikot 41–17) 4 vko, jos kerätään syväkeräyssäiliöön tai koneellisella jäähdytyksellä varustettuun paikkaan 

Jyväskylä

 • 1-4 huoneistoa 2 vko kesällä (viikot 18–43) 4 vko talvella (viikot 44–17)
 • 5-9 huoneistoa 1 vko kesällä (viikot 18–43) 2 vko talvella (viikot 44–17)
 • vähintään 10 huoneistoa – 1 vko
 • syväkeräyssäiliöt – 3 vko 

 

Muovi ja kartonki: 8 vko – 6kk 

 • Helsinki, Espoo, Vantaa – 8 vko
 • Tampere – 8 vko
 • Oulu – 12 vko
 • Turku – muovi 12 vko, kartonki 6 kk
 • Jyväskylä  – 8 vko 

 

Lasi ja metalli: 12 kk tarpeen mukaan 

 • Helsinki, Espoo, Vantaa –16 vko 
 • Tampere – tarpeen mukaan (esim. kerran vuodessa) 
 • Oulu –12 vko 
 • Turku – 6 kk 
 • Jyväskylä –16 vko 

 

”Mitä tarkemmin kierrättää, sitä vähemmän sekajätettä astiaan tulee. Ja sitä vähemmän sekajätteestä maksetaan.”

 

Pahvin kierrätys. Litistämällä voi pidentää jäteastian tyhjennysväliä. 

 

Sekajätteen koostumus vaikuttaa tyhjennysväliin

Mitä luvuista voi päätellä? Hajontaa kuntien välillä ainakin on.  

Useiden tyhjennyskertojen vuoksi biojäte ja sekajäte ovat kalleimpia jätteitä kuluttajalle. Sekajätteen hintaa kasvattavat myös verot ja jätteenkäsittelymaksu. (Katso toinen artikkeli, jossa laskemme, miksi pakkausten kierrätys kannattaa.) 

Sekajätteen pisin mahdollinen tyhjennysväli on ennen lain muutosta ollut neljä viikkoa. Nyt sekajätteen tyhjennysvälin voi joillain paikkakunnilla pidentää 12 viikkoon, kolme kertaa pidemmäksi kuin aikaisemmin on ollut mahdollista. Mitä tarkemmin kierrättää, sitä vähemmän sekajätettä astiaan tulee. Ja sitä vähemmän sekajätteestä maksetaan. 

Jos sekajäteastia ei täyty yllä mainitussa ajassa ja astian koko sen sallii, tyhjennysväliä voi anoa yllä mainittua pidemmäksi alueellisen jätehuoltolautakunnan kautta, lautakunnan määrittämin ehdoin. Ehdot vaihtelevat alueittain. 

Biojäte ja sen käsittely vaikuttavat myös tyhjennysvälien pituuteen. Kompostoimalla, jäähdyttämällä ja erilliskeräämällä tyhjennysväliä voi pidentää. Talvella tyhjennysväli on pidempi joillain paikkakunnilla. Pisimmät tyhjennysvälit ovat lasilla ja metallilla, myös muovin ja kartongin ne ovat ovat yksiselitteisesti pidempiä kuin sekajätteen ja biojätteen osalta. 

“Collect-on-demand palvelulla jäteastia tyhjennetään vain silloin, kun astia on täynnä, ja keräysrytmiin saadaan joustavuutta.” 

 

Pidemmän tyhjennysvälin ehdot ja älykkään jätehuollon ratkaisut

Tyhjennysväliä voi pidentää vain, jos astioiden kapasiteetti kestää sen, ja jätekertymä tiedetään. Jos astia täyttyy yhden viikon aikana, ei tyhjennystä voi pidentää kahteen viikkoon.  

Jäteyhtiöt laskevat kohteille astiamäärän asukasmäärän mukaan ja tyhjentävät astiat suositellulla tyhjennysvälillä niin, ettei ylitäyttöä synny. Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen voi toimia kesällä, mutta talvella astia voi pursuta yli, jos rytmiä ei uudestaan muuteta tai astioita lisätä.

Jos jäteyhtiöllä on käytössään anturiperusteinen jätehuolto ja ajantasainen tieto jäteastian täyttöasteesta, yhtiö pystyy kehittämään keräystä collect-on-demand palveluksi. Silloin jäteastia tyhjennetään vain silloin, kun astia on täynnä, ja keräysrytmiin saadaan joustavuutta. Samalla saadaan tietoa jaekohtaisesta jätekertymästä. 

 

*Vuoden 2023 jätetaksassa otetaan huomioon, että biojätteen keräysvelvoite koskee heinäkuusta 2022 alkaen vähintään 5 huoneiston kiinteistöjä. Omakotitalojen keräysvelvoite tulee voimaan heinäkuussa 2024.

Lue lisää uudesta jätelaistä, sekä HSY:n, Pirkanmaan jätehuollon, Oulun kaupungin, Lounais-Suomen jätehuollon ja Jyväskylän seudun jätelautakunnan jätehuoltomääräyksistä.