Jätelain uudistus laajentaa pakkausten tuottajavastuuta. Muutoksen myötä pakkausten valmistajat, maahantuojat ja myyjät maksavat entistä suuremman osan tuotteensa kierrätyksestä. Uusi laki tuli voimaan joulukuussa 2021, ja muutokset kierrätysvastuusta laajenevat käytäntöön porrastetusti vuosien 2025-2035 aikana.

Kuluttajille lakimuutos näkyy käytännössä niin, että pakkausten erilliskeräys tulee pakolliseksi kaikkiin yli viiden asunnon taloyhtiöihin*. Useampi jäteastia tietenkin maksaa, ja kuluttajien jätemaksut nousevat. Laskelmiemme mukaan sekä taloyhtiöillä että omakotitaloissa pakkausten tehokas lajitteleminen voi kuitenkin hillitä kulujen nousua. 

“Sekä taloyhtiöillä että omakotitaloissa pakkausten lajitteleminen vähentää jo nousseita jätehuollon kuluja.”

“Sekajätteen tyhjennys on kalliin käsittelyn vuoksi jätejakeista kallein.”

 

Pakkausten kierrätys vs. pelkän sekajätteen keräys omakotitalossa. Pakkauksia kierrättämällä nelihenkinen perhe voi säästää melkein satasen vuodessa.

 

Lajittelulla jätekulut kuriin

 

Tapa 1 – sekajätteen vähentäminen

Sekajätteen tyhjennys on kalliin käsittelyn vuoksi jätejakeista kallein. Hinta on sekä taloyhtiöille, että omakotitalouksille moninkertainen muihin jakeisiin nähden**. Lajittelemalla pakkaukset omiin jakeisiin, sekajätteestä maksetaan aiempaa vähemmän. 

Tapa 2 – astiakoon ja tyhjennysvälin optimointi

Erilliskerättävistä jätejakeista maksetaan jätemaksua tyhjennyskertojen mukaan. Jätelain muutos pakottaa erottamaan eri jätelajit omiin astioihin, mutta sallii samalla sen, että yksittäisten astioiden tyhjennysväliä voi paikkakuntakohtaisesti pidentää*. Jos astiat on tähän asti tyhjennetty vajaina tai astian ylitäytöstä johtuvat lisäsäkit aiheuttaa lisämaksua, kannattaa tyhjennysväli ja jäteastian koko optimoida. 

Paikkakunnilla, joilla on käytössä älykäs jätehuolto, tieto jäteastian täyttöasteesta ja tyhjennystarpeesta tulee suoraan jätehuollon kuljettajalle. Optimoitu jätehuolto vähentää logistiikan ajokilometrejä ja päästöjä. Kun jäteauto peruuttaa astioiden luokse harvemmin, kotipihassa on vähemmän melua ja pakokaasun katkua. Myös liikenneturvallisuus paranee ja luonto kiittää. 

Tapa 3 – omakotitalojen kimppa-astiat

Paikkakunnasta riippuen omakotitaloilla voi olla mahdollisuus käyttää kimppa-astiaa***. Jos astioiden tyhjennysvälien pidennys ei vähennä kuluja, ja astia ei täyty yksin, kimppa kannattaa. Laskun voi vähintään puolittaa, jos jäteastia jaetaan useamman talouden kesken. 

 

“Paikkakunnilla, joilla on käytössä älykäs jätehuolto, tieto jäteastian täyttöasteesta ja tyhjennystarpeesta tulee suoraan jätehuollon kuljettajalle.”

Sekajätteen koostumus pääkaupunkiseudulla (ilmanbiojätettä) sekä pakkausten kierrätyksestä saadut säästöt taloyhtiössä. 50 asunnon taloyhtiö voi säästää monta sataa euroa, jos kaikki pakkausjäte kierrätetään.

 

*Lue lisää uudesta jätelaista
**Hinnastot löydät HSY:n hinnastosta ja Pirkamnaan jätehuollon jätetaksasta

***Tutustu Pirkanmaan jätekimppaan