Woman opening a smart waste bin

Sijoita älyyn – sijoita Wastebookiin

Wastebook Oy on innovoinut jätehuoltoalalle menetelmän, jolla voidaan optimoida jätteiden keräyskertojen määrää sekä siihen liittyvää logistiikkaa. Menetelmän avulla jätteet voidaan tyhjentää kustannustehokkaasti, kun asiakkaat sitä tarvitsevat.

Innovaation merkitys on huomattava jätehuollon kustannusten ja logistiikan kannalta. Wastebookin menetelmän avulla jätehuollosta syntyvän logistiikan hiilijalanjälki voidaan puolittaa. Samalla myös logistiikan kustannukset laskevat kymmeniä prosentteja.

Uusiutuvaan energiaan, kiertotalouteen ja digitalisaatioon tullaan sijoittamaan globaalisti jatkuvasti enemmän pääomia ja Wastebook hyötyy tästä trendistä. Yhtiö on viimeisen vuoden aikana keskittynyt järjestelmän ylösajoon Oulun talousalueella. Wastebookin tuotteita käyttää tällä hetkellä enemmistö Oulun taloyhtiöistä. Tällä hetkellä Wastebook neuvottelee useiden kaupunkien kanssa. Toteutuessaan näiden kauppojen liikevaihto on 2–3 miljoonaa euroa vuodessa.

Yhteistyö PWS Finlandin kanssa varmistui kesäkuussa 2022. PWS Finland on osa ESE-konsernia, joka on Euroopan johtava loppujätteiden ja kierrätettävien materiaalien keräysvälineiden valmistaja.

Oulun alueella tammikuussa 2021 käyttöönotettu järjestelmä on tärkeä virstanpylväs Wastebook Oy:lle teknologian todentamisen kautta. Teknologiaa on päästy pilotoimaan ja hiomaan kaupalliseen kypsyyteen yhdellä Suomen suurimmista talousalueista. Tämän lisäksi yritys on osoittanut kyvykkyytensä toteuttaa laajamittainen alueellinen hanke yhteistyössä paikallisen kumppaninsa, Haurun Jäteauton kanssa.

Wastebookin tavoitteena on vallata nopeasti alueelliset jätehuoltomarkkinat Suomessa ja kasvaa yhdeksi globaaliksi markkinajohtajaksi lähivuosien aikana.

PWS waste bin with Jaete sensor

Kilpailuetuna integroitavuus & luotettava tekniikka

Perinteisesti jätehuoltoyhtiöt eivät ole pystyneet hyödyntämään minkäänlaista reaaliaikaista tietoa reittilogistiikan optimointiin. Aiemmin ei ole ollut kaupallisesti soveltuvaa teknologiaa jätehuollon reittioptimointiin. Wastebookin käyttämä tekniikka on kuitenkin huomattavasti aiempia ratkaisuja kustannustehokkaampaa sekä hankinta- että käyttökuluiltaan. Wastebookin tekniikan käyttökulut on todennettu useiden tuhansien kohteiden avulla tapahtuvassa kaupallisessa käytössä yli vuoden ajan.

Muilla vastaavien laitteiden valmistajilla mittausteknologia perustuu ultraääneen. Tämä ei sovellu useimpiin jäteastioihin merkittävästi suuremman käyttökustannuksensa vuoksi. Wastebookin käyttämä mittaustekniikka puolestaan perustuu mikrotutkaan, jota pidetään tällä hetkellä markkinoiden edistyksellisimpänä tekniikkana. Laite ei tarvitse huoltoa ja se soveltuu myös ankariin pohjoisiin olosuhteisiin. Wastebookin teknologialla jäteastian pintaa pystytään mittaamaan luotettavasti, joka mahdollistaa automatisoidun tyhjennysrytmin.

Heikon integroitavuuden ja mittaustekniikan vuoksi tällä hetkellä markkinoilla ei ole yhtään potentiaalista kilpailevaa laite – tai järjestelmävalmistajaa.

Data mahdollistaa palkitsemisjärjestelmät & kestävän kehityksen raportoinnin

Wastebookin tarjoamalla järjestelmällä voidaan mullistaa koko jätehuoltojärjestelmä. Paras tapa hallita jätettä on kuitenkin tuottaa sitä vähemmän. Kansalaisilla voi olla tässä tärkeä rooli. Yksinkertaisilla muutoksilla kotitalouksissa voi olla merkittävä kokonaisvaikutus ympäri maailmaa. Wastebook Oyn tarjoamalla järjestelmällä on mahdollista kannustaa kohti vähemmän jätettä tuottavaa elämäntapaa. Sen avulla voidaan esim. kouluille, perheille tai asuntoyhtiöille järjestää kilpailu, jossa palkitaan yhteisö, joka tuottaa vähiten sekajätettä per asukas. Digitalisaatio mahdollistaa siis kaikenlaisia pelillisiä kilpailuja ja etuja.

Lisäksi kerättävää tietoa voidaan hyödyntää astioiden mitoituksessa, jätemäärän seurannassa sekä raportoinnissa. Teknologian taloudelliset vaikutukset ulottuvat näin ollen itse jätehuollon kustannusten alentamisesta uusien tuotteiden ja myynnin muodostumiseen.

Wastebookin teknologialla syntyy useita myytäviä palveluita, kuten jäteyhtiöiden ranking-vertailu, kierrätysasteen seuranta sekä hiilijalanjälkilaskennat.

Jätehuoltoon kuuluva jätteenkeruu on olennainen palvelu jokaiselle kaupungille. Nykyisiä järjestelmiä voidaan parantaa huomattavasti, ja jätehuoltoalan toimijat maailmanlaajuisesti miettivät uudelleen erilaisia strategioita tehokkaampien jätteenkeräysprosessien aikaansaamiseksi. Suurien volyymien liiketoiminnassa pienetkin tehokkuusparannukset tarkoittavat valtavia hyötyjä.

Esineiden internet voi auttaa saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita ja vähentämään samalla käyttökustannuksia. Teknologiaa voidaan käyttää esimerkiksi jätteenkeräyksen automatisointiin tai jäteautojen reittien optimointiin. Jotkut kaupungit ovat myös aloittaneet yhteistyön eri toimialakumppaneiden kanssa tarjotakseen paremman asiakaskokemuksen asukkailleen. Käyttäjäystävälliset mobiilisovellukset voivat nopeuttaa jätehuoltopalvelujen toimittamista ja jopa hoitaa laskujen maksuja push-ilmoitusten kautta.

Uudistunut lainsäädäntö avaa uudet markkinat

Perinteisesti jätehuolto on järjestetty staattisella järjestelmällä, eli jäteastia tyhjennetään tietyllä rytmillä (esim. kerran viikossa). Tyypillisesti jäteastia tyhjennetään 42% täyttöasteella. Osa astioista tyhjennetään liian myöhään, jolloin astian ylitäyttö aiheuttaa siivouskustannuksia sekä hygieniaongelmia. Esimerkiksi Suomessa ennen vuoden 2021 jätelain voimaantuloa, sekajäteastia on perinteisesti täytynyt tyhjentää vähintään kerran kahdessa viikossa. Tiheä jäteastian tyhjennysrytmi ei ole aikaisemmin tuonut merkittäviä säästöjä logistiikassa. Tämä johtuu sekajätteen seassa olevasta biojätteestä, joka voi aiheuttaa hajuhaittoja.

Nykyinen jätelaki mahdollistaa astioiden tyhjentämisen jopa 12-16 viikon välein, riippuen paikallisista jätehuoltomääräyksistä. Erilliskerätyt jakeet tuovat Eurooppaan aivan uuden tyyppisen markkinan jätelogistiikan järjestämiselle sekä oikea-aikaiselle tyhjennykselle.

Wastebook Oy:n teknologian avulla jätelogistiikkaa voidaan optimoida merkittävästi. Oikea-aikaisen tyhjennyksen avulla jäteastioiden tyhjennyskertoja voidaan vähentää jopa 50%. Teknologian käyttöönoton pitkäaikaisia taloudellisia vaikutuksia ovat mm polttoainekustannusten alentuminen sekä kaluston käytön tehostuminen. Dynaaminen tyhjennysrytmi vähentää merkittävästi myös ajojärjestelijöiden tarvetta.

Jäteastian pinnanmittaukseen perustuvat astiantyhjennyksen edut on todistettu useissa eri tutkimuksissa. Esimerkiksi Hollannin Rotterdamissa keräyskustannukset lähes puolittuivat älykkäällä järjestelmällä. Tarpeenmukaisen jätehuollon ansiosta myös ylitäyttymisistä johtuvat siivouskulut vähenevät. Tämä kaikki tarkoittaa edullisempia asumiskustannuksia ja asukkaat saavat entistä parempaa vastinetta rahoilleen. Nämä alentuneet kustannukset näkyvät jätehuoltoyhtiön suurempina voittoina ja asiakkaiden pienempinä laskuina.

Wastebook Oy:n osakeanti käynnissä 27.6.-31.12.2022

benefits of wastebook solution

Järjestelmän vaikutukset olemassaolevalle asiakaskunnalle

• Liikevaihto: n. + 19 %
• Jätehuollon operatiiviset kustannukset: n. – 37 %
• Kokonaiskustannukset n. – 22 %
• Investoinnin takaisinmaksuaika n. 2 vuotta
• Uudet asiakkaat + 30 %
• Vähentyneet tyhjennysmäärät – 30 %
• jätehuollosta syntyvän logistiikan hiilijalanjälki – 50 %

Kiinnostuitko? Laita viestiä niin lähetämme sinulle osakeantiin liittyvät viralliset materiaalit

3 + 5 =

Lisätietoja osakeannista saat myös Wastebookin toimitusjohtajalta ja hallituksen puheenjohtajalta Mikko Ahokkaalta numerosta +358 40 502 5249.